Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul Hukuku alanında düzenli danışmanlıkla ve uyuşmazlığın olduğu konularda gayrimenkul geliştiricileri, gayrimenkul yatırımcıları, inşaat şirketleri, arsa sahipleri ve diğer kişilerden oluşan müvekkillerimize hukuki hizmetler sunmaktayız.

 

Gayrimenkul geliştirme projeleri, tescil işlemleri, alışveriş merkezi, rezidans, yasal danışmanlıkları,  kiralama sözleşmeleri, imar durumu ve yapılaşmaya ilişkin yasal ya da özel hukuki sorunlar, ticari amaçlı kiralama sistemleri, gayrimenkul finansmanı, ortak girişimler, çeşitli tipte inşaat sözleşmeleri, eser sözleşmeleri, kira sözleşmeleri, ihaleler, resmi satın almalar, özellikle kentsel dönüşüm ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uygulamaları, 3194 sayılı İmar Kanunu uygulamaları, ipotek, ev sahibi/kiracı ilişkileri, inşaat ruhsatlarına ilişkin hukuki danışmanlık hizmetleri, özellikle imar ve inşaat hukukuna ilişkin yasal danışmanlık hizmetleri, tüm gayrimenkul hukuku konularına ilişkin dava ve taraf vekilliği,  müvekkillerimize verdiğimiz hukuki hizmetlerin bazılarıını oluşturmaktadır.

Başlıca Hukuki İhtilaflar

Hisseli mülklerdeki ortaklığın giderilmesi davaları ve ihale süreçlerinin takibinde müvekkillerimizi temsil etmekteyiz. Benzeri ihtilaflarda kayıp hissedarların ve varsa mirasçılarının tespiti, kayyım tayini, izaleyi şuyuu (ortaklığın giderilmesi), şufa(önalım), vefa, muhdesat tespiti, müdahalenin meni (elatmanın önlenmesi), ecrimisil, tapu iptali gibi dava ve ihtilaflarının çözümünde kurumsal tecrübemizle; şirket, kooperatif ve gerçek kişi müvekkillerimize aktif olarak danışmanlık ve yargı süreçlerinin takibi hizmeti vermekteyiz.

 

Gerek mülk sahiplerinin gerekse inşaat firmalarının hak ve menfaatlerinin korunması gayesiyle, olası riskler hususunda yasal danışmanlık verme, özellikle Kat Karşılığı İnşaat ve Eser Sözleşmelerinin ve inşaat hukuku kaynaklı her türlü sözleşmenin hazırlanması, inşaat sözleşmelerinin müzakere süreçlerinin yürütülmesi, sözleşmelerin geriye ve ileriye dönük feshi, inşaat seviye tespitleri, tapu iptal, tescil ve düzeltme davaları, fazla imalat, eksik ve ayıplı işler ile kira kayıplarının tespit ve tahsili, nama ifa, kat mülkiyeti ihtilafları gibi konu ve davalarda taraf vekili olarak avukatlık hizmeti vermekteyiz.

 

Üst ölçekli imar planları ile revizyon-uygulama imar planlarından ve toplulaştırmadan doğabilecek kullanım amacı, emsal, konum gibi çeşitli ihtilafların takibi ile itiraz ve iptal davası süreçlerinin takibi konusunda resmi ya da özel kurumlar ile gerçek kişilere hukuki hizmet verilmektedir.

 

İmar-Orman-Kültür – Tabiat Varlığı tescili gibi sebeplerle, kullanım amaçları kısıtlanmış mülklerle ilgili, kamulaştırma-kamulaştırmasız fiili / hukuki el atma gibi ihtilaflarda uzlaşma-yargı süreçlerinin takibi hususunda hizmet verilmektedir.

 

Müvekkillerimizin aktifinde yer alan taşınmazların kira takip – tahsilat işlemleri ile kira bedellerinin tespiti, artırılması ile uyarlama konularında ve tahliye ihtilaflarının çözümünde hizmet verilmektedir.

Başlıca Konular

Gayrimenkul Sözleşmeleri

İmar Mevzuatı Uygulamaları

Kira Hukukuna ilişkin işlemler

Gayrimenkul Hukuku Davaları

© Copyright 2004 - 2022 - EKŞİOĞLU HUKUK OFİSİ Tüm Hakları Saklıdır.