İcra-İflas Hukuku

Müvekkillerimiz olan şirket ve kooperatifler ile gerçek kişilerin, her nevi haklı alacak ve borçlarıyla takip, itiraz ve yargılama süreçleri tarafımızdan takip edilmektedir.

 

Alacaklarla ilgili malvarlığı tespiti-yasal takip-tahsilat-uzlaşma-fiili haciz-yakalama-satış-icra ceza süreçlerinin takibi konusunda çözüm ortaklarımız ile birlikte hizmet vermekteyiz.

 

Gerek tacirlerin-tasfiye memurlarının istemi, gerekse alacaklı olarak yapılan başvurular sonucunda sermaye şirketleri ile gerçek kişi tacirlerin konkordato-iflasın ertelenmesi ve iflas süreçlerinde; iflas masasında temsilleri, hak ve alacaklarının korunması konusunda yasal danışmanlık ve takip hizmeti verilmektedir.

 

Alacağın tahsiline yönelik ilamlı-ilamsız iflas yoluyla takibi ve iflaslarının dava yoluyla istenmesi hususunda hizmet verildiği gibi, iflasın kaldırılmasına yönelik süreçlerde de danışmanlık ve temsil hizmeti verilmektedir.

Ekşioğlu Hukuk Ofisi tarafından

Sadece müvekkillerimiz şirket ve kooperatifler ile gerçek kişilerin, her nevi alacak ve borçlarıyla ilgili takip, itiraz, yargılama ve dosya tahsilat süreçleri tarafımızdan takip edilmektedir. 

© Copyright 2004 - 2024 - EKŞİOĞLU HUKUK OFİSİ Tüm Hakları Saklıdır.