Miras Hukuku

Murisler ve terekelerinin (aktif ve pasif malvarlıklarının) tespiti, mirasçılık belgelerinin çıkarılması-hatalı mirasçılık belgelerinin iptali, borca batık terekelerde reddi, vasiyetname yazımı, miras işlemlerinin takibi gibi miras hukukuna ilişkin tüm iş ve işlemler Ekşioğlu Hukuk Ofisi avukatları tarafından yapılmaktadır.

Tereke aktiflerinin (menkul-gayrimenkul ) intikali, paylı mülkiyete çevirme, miras nedenli ortaklığın giderilmesi davaları, tereke temsilci tayinleri, muvazaalı satışların ve ehliyetsiz kimselerin yaptığı temliklerin iptali – tenkisi davaları  Vasiyetnamenin iptali ve tenfizi  davaları gibi miras nedenli doğabilecek her nevi ihtilafın çözümünde avukatlık hizmeti verildiği gibi, ölüme bağlı tasarrufların hazırlanması ve muhtemel ihtilafların önüne geçilmesinde (vasiyetname, ölünceye kadar bakma akitleri gibi) yasal danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Başlıca Konular

İntikal İşlemleri

Vasiyetname Yazımı

Miras Nedenli Ortaklığın Giderilmesi

Miras Nedenli Davalar (iptal, tenfiz, tenkis)

© Copyright 2004 - 2024 - EKŞİOĞLU HUKUK OFİSİ Tüm Hakları Saklıdır.