Enerji - Maden Hukuku

Bağımsız elektrik üreticileri, özel şirketler ve gayrimenkul şirketlerinden oluşan müvekkillerimize verdiğimiz hukuki hizmetlerde proje bazlı farklı işlerde yasal danışman olarak yer almakla birlikte bilhassa yenilenebilir enerji, madencilik, petrol, elektrik ve bilhassa maden hukuku alanlarında aktif olarak hukuki danışmanlık ve dava takip faaliyetleri yürütmekteyiz. Ayrıca enerji sektöründe faaliyet gösteren tüm müvekkillerimize uyuşmazlık risk yönetimi ve mevcut davalarda temsili anlamında avukatlık hizmetleri sunmaktayız.

 

Maden Hukuku

 

Rödevans sözleşmelerinin hazırlanması, devri-feshi konularında hizmet verildiği gibi, çeşitli gruplarda maden arama – işletme ruhsatlarından doğabilecek idari para cezaları ile ruhsat iptali davalarının takibi konusunda hizmet vermekteyiz.

Başlıca Konular

Altyapı projelerine ilişkin sözleşmeler: Enerji ve Maden Hukuku kapsamında inşaat ve alt yapı sözleşmeleri ve bakım sözleşmelerinin müzakere edilmesi, yazılması ve bu süreçlerin takibi kapsamında yasal danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Hukuki Düzenlemeler ve Mevzuata Uyum: Enerji alanında faaliyet gösteren ya da göstermek isteyen şirketlere enerji hukuku kapsamında gerçekleşen mevzuat değişikliklerinin şirket faaliyetlerine uygulanması ve ruhsatlandırılması konularında hukuki destek sağlamaktayız.

Kurumsal Yasal Danışmanlık Hizmetleri : Enerji alanında faaliyet gösteren şirketlere ihtiyaç halinde günlük faaliyetlerine ilişkin yasal danışmanlık hizmetleri sunmaktayız.

© Copyright 2004 - 2022 - EKŞİOĞLU HUKUK OFİSİ Tüm Hakları Saklıdır.