Ticaret - Şirketler Hukuku

Türk Ticaret Hukuku ve Şirketler Hukuku alanında düzenli hukuki danışmanlık sağlayan avukat ekibimiz müvekkil şirketlerimizin ilgili tüm birimleri ile iletişimde kalarak hukuki ihtiyaçlarının doğduğu her konuda yasal danışmanlık hizmeti vermektedir.

Anonim, Limited, Komandit, Kolektif ve Adi şirketlerinin kurulması ve yönetimi süreçlerinde danışmanlık verilmesi, birleşme, devralma, sermaye artımı, ortaklıkların feshi, ortaklıktan çıkma, çıkma payı alacaklarının tespit ve tahsili, kar payı ihtilafları, genel kurul ve yönetim kurulu kararları ile yöneticilerin sorumluluklarından doğan ihtilaflar konusunda yasal danışmanlık hizmeti verildiği gibi, tasfiye-konkordato-iflas süreçlerinin takibi hususlarında da hizmet verilmektedir.

 

Tüm bunların yanında özellikle aile şirketlerinin kurumsal ve  yasal altyapıya kavuşturulması, aile şirketlerinin günlük olağan faaliyetlerine ilişkin hukuki danışmanlık sağlanması, aile şirketleri ve bu tür şirket hissedarlarına ait menkul gayrimenkul sermaye yapıları için ana sözleşme (aile anayasası) yoluyla aile bireylerinin hisse yapısının hissedarlar sözleşmeleriyle hisse dağılımının ve hisse devirlerinin düzenlenmesi, mevcutların hukuken korunması, gerekirse bu hususlarda  yavru şirket ve iştiraklerin kurulması konularında yasal danışmanlık hizmetleri Ekşioğlu Hukuk Ofisi tarafından verilmektedir.

 

Yapı ve İşletme Kooperatiflerinin, Üst Birliklerin, Organize Sanayi Bölgelerinin kurulması ve yönetimi süreçlerinde yasal danışmanlık, kooperatiflerin üyeleri ve üst birlikleri ile, OSB’lerin katılımcıları ile olan ihtilaflarının takibi, bu kuruluşların genel kurullarından doğan ihtilaflar, ortaklıktan çıkma-çıkarılma süreçlerinin takibi, aidat ve ortak gider alacaklarının takibi ve tahsilatı gibi konularda hizmet verilmektedir.

Başlıca Konular

Şirket Devri ve Hisse Alımları

Ortak Girişim Kurma

Yapı ve İşletme Kooperatiflerinin, Üst Birliklerin, Organize Sanayi Bölgelerinin kurulması ve yönetimi süreçleri

Aile Şirketlerine ilişkin Yasal Çözümler

© Copyright 2004 - 2022 - EKŞİOĞLU HUKUK OFİSİ Tüm Hakları Saklıdır.