Ceza Hukuku

Ceza hukuku alanında uzmanlaşmış avukat ve danışman kadromuz ile cezai soruşturma ve kovuşturma altındaki kişilerin, mutlak surette hak ve menfaatlerinin korunması, maruz kaldıkları isnatlar nedeniyle uğrayabilecekleri haksız muamelelere karşı temel hak ve hürriyetlerinin korunması ve savunmasının her derece yargı merciinde üstlenilmesi konularında hizmet verilmektedir.

Soruşturma ve kovuşturmaların her aşamasında, kişiler avukat yardımından faydalanma hakkına sahiptir. Bu yardımın etkin bir şekilde yerine getirilmesi, hak ihlallerinin önlenmesi, işlenmemiş bir suç nedeniyle cezai yaptırıma maruz kalınmaması açısından hayati bir öneme sahiptir.  Bu amaçla müvekkillerimize ceza hukuk ve infaz hukuku alanlarında her aşamada avukatlık hizmeti verilmektedir.

Kişilerin maruz kaldığı suçların, takibi şikâyete bağlı olabileceği de gözetilerek, faillerin yaptırımsız kalmaması adına, ceza usul hukukunun amaçladığı maddi vakıanın ortaya çıkarılması için aktif olarak soruşturma ve yargılamalara katılıp, müvekkillerimize hizmet verilmektedir.

Ekşioğlu Hukuk Ofisi olarak

Sadece müvekkillerimizden cezai soruşturma ve kovuşturma altında olan yada mağdur olan kişilerin, hak ve menfaatleri ile temel hak ve hürriyetlerinin korunması, savunmasının  yargı merciinde üstlenilmesi konularında hizmet verilmektedir.

© Copyright 2004 - 2024 - EKŞİOĞLU HUKUK OFİSİ Tüm Hakları Saklıdır.