Gayrimenkul Hukuku

Ticaret - Şirketler Hukuku

Bilişim Hukuku

Enerji - Maden Hukuku

BİZ KİMİZ ?2005 yılından beri İstanbul'da faaliyetlerini sürdüren  Ekşioğlu Hukuk Ofisi; bünyesindeki avukatlarla  şahıs ve şirketlerin yasal danışmanlığını yapmakta, müvekkillerinin muhtemel yada oluşmuş ihtilaflarının çözümünde hukuki iş ve işlemleriyle yasal hizmet vermektedir. Mevcut kadrosu ve çözüm ortakları ile birlikte şahıslara, şirketlere danışmanlık, dava takibi ve alternatif uyuşmazlık çözümleriyle hukuki destek sağlamaktadır. 

İletişim

ofis@eksiogluhukuk.com

ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

Gayrimenkul Hukuku alanında düzenli danışmanlık ve uyuşmazlığın olduğu konularda tüm müvekkillerimize hukuki hizmetler sunmaktayız.

Türk Ticaret Hukuku ve Şirketler Hukuku alanında düzenli danışmanlık sağlayan ofisimiz, hukuki ihtiyaçlar doğrultusunda taraf vekilliği hizmeti vermektedir.

Bilgi teknolojileri kapsamında yasal danışmanlık, uyum ve birleşme süreçlerinin hukuki yönetimi, sözleşmeler ve dava takibi olmak üzere çeşitli hizmetler sağlamaktayız.

Yenilenebilir enerji, petrol, elektrik ve bilhassa maden hukuku alanlarında hukuki danışmanlık ve dava takip faaliyetleri yürütmekteyiz.

Gerçek ve tüzel kişileri ilgilendiren idari kararlara ilişkin müvekkillerin uzlaşma, itiraz ve iptal davası süreçlerinin takibi konusunda hizmet verilmektedir.

Dava Takibi ve Alternatif Uyuşmazlık Çözümleriyle dava takibi, taraf vekilliği, koruyucu ve önleyici hukuki risk yönetimi danışmanlığı hizmetlerini sunmaktayız.

Koruyucu ve önleyici hukuki danışmanlık yoluyla Miras Hukukuna ilişkin tüm iş ve işlemler Ekşioğlu Hukuk Ofisi avukatları tarafından yapılmaktadır.

Müvekkillerimizin özel hayatının gizliliğine büyük özen ve dikkat göstererek Aile Hukukuna ilişkin tüm iş ve işlemler Ekşioğlu Hukuk Ofisi tarafından gerçekleştirilmektedir.

Şirket birleşme ve devralma, hisse alımları, ortak girişim kurma, şirket varlıklarının elden çıkarılması, hissedarlar arası sözleşmeler ve benzeri konularda alıcı ya da satıcı tarafa hukuki danışmanlık hizmetleri veriyoruz.

Gayrimenkul proje finansmanı, varlık finansmanı, satın alma finansmanı, yapılandırılmış finansman, üretim ve imalat sanayiine finansal yasal düzenlemelere ilişkin hukuki danışmanlık hizmetleri vermekteyiz.

Sadece müvekkillerimizden cezai soruşturma ve kovuşturma altında olan yada mağdur olan kişilerin, hak ve menfaatleri ile temel hak ve hürriyetlerinin korunması, savunmasının yargı merciinde üstlenilmesi konularında hizmet verilmektedir.

Sadece müvekkillerimiz şirket ve kooperatifler ile gerçek kişilerin, her nevi alacak ve borçlarıyla ilgili takip, itiraz, yargılama ve dosya tahsilat süreçleri tarafımızdan takip edilmektedir.

Ekibimiz


© Copyright 2004 - 2024 - EKŞİOĞLU HUKUK OFİSİ Tüm Hakları Saklıdır.