İdare - İmar Hukuku

Kamu gücü kullanan idari otoritelerin eylem ve işlemlerinden doğan itiraz-iptal ve tam yargı davalarının, Kamu ihale ve sözleşmelerinden doğan itiraz süreçlerinin takibi ile iptal–fesih-yasaklama gibi konularda doğacak ihtilafların, Özelleştirme uygulamalarından doğacak ihtilafların, Kamu görevlilerinin özlük haklarının korunmasına yönelik atama – görevden alma – terfi – geçici görevlendirme-disiplin gibi hususlardan doğacak itiraz ve dava süreçlerinin takibi konusunda müvekkillerimize hizmet vermekteyiz.

 

Özellikle İmar hukukuna ilişkin idari davalar, planlama süreçleri ve bunlara ilişkin yasal danışmanlık ve dava takip hizmeti vermekteyiz.

 

Ayrıca gerçek ve tüzel kişilerin, vergi-prim-idari para cezaları gibi maruz kaldığı yasal takiplerle ilgili müvekkillerin hak ve menfaatlerini korumaya yönelik uzlaşma-itiraz ve iptal davası süreçlerinin takibi konusunda hizmet vermekteyiz.

Başlıca Konular

Her ölçekte İmar Planları, Planlama Süreçleri, İmar uygulamaları, Parselasyon Planları

İmar Mevzuatı Uygulamaları

İmar Durumu, Mühürleme, Yıkım, Ruhsat, Para Cezası

İdari sözleşmeler

© Copyright 2004 - 2022 - EKŞİOĞLU HUKUK OFİSİ Tüm Hakları Saklıdır.