Aile Hukuku

Müvekkillerimizin, nişanlanma, boşanma, nafaka yükümlülükleri, velayet, eşler arasındaki mal rejimleri, hısımlık, soybağı kurulması, evlat edinme, çocuk malları, aile malları ile vesayet gibi konularda aile hukukundan doğan ihtilafların mahkeme önünde çözümünde ve taraflar arasında protokol düzenlenmesinde özel hayatın gizliliğine büyük özen ve dikkat göstererek avukatlık ve yasal danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Boşanma davaları ile buna bağlı olarak tazminat, velayet, koruma tedbirleri, ulusal ya da uluslararası çocuk kaçırma ihtilafları, ziynet, eşya ihtilaflarının yanı sıra, Aile-Mal rejimleri hukuku kapsamında mal paylaşımı, katkı payı-değer artış payı-katılma alacaklarının tespit ve tahsili işlemlerinde hizmet verildiği gibi, soybağı kurulması ve reddi – analık – babalık davaları, mirasçılıktan çıkarma gibi konularda da hizmet verilmektedir.

Ekşioğlu Hukuk Ofisi tarafından

sadece müvekkillerimizin Aile Hukukuna ilişkin işlemleri için avukatlık ve yasal danışmanlık hizmeti verilmektedir.

© Copyright 2004 - 2022 - EKŞİOĞLU HUKUK OFİSİ Tüm Hakları Saklıdır.